Classic Rock

You Might Also Like
9 Comments
 • Nanris
  says:
  Llyfr Aneirin. Cyfeirnod: NLW Llyfr Aneirin, Cardiff MS Mae Llyfr Aneirin yn un o’r cyfrolau a ddisgrifiwyd gan W.F. Skene fel ‘Pedwar Llyfr Hynafol Cymru’ (The Four Ancient Books of Wales).Cyfrol gymharol fechan o 38 tudalen ydyw, yn dyddio o’r Oesau Canol, ac yn cynnwys efallai destun cynharaf ein llenyddiaeth Gymraeg.
 • Toran
  says:
  Mae Jade Jones, enillydd Medal Aur Olympaidd, a Ben Davies, seren Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, wedi eu dewis fel wynebau cyhoeddus ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru. Y mis hwn, bydd dros 15, o bosteri’n cael eu dosbarthu i ysgolion, colegau, siopau llyfrau a llyfrgelloedd drwy Gymru gyfan ar gyfer Diwrnod y Llyfr ar 6 Mawrth.
 • Fenrigami
  says:
  Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu (Llyfr Coch Hergest) – tudalen r. Breuddwyd Macsen, Cyfranc Lludd a Llefelys. r. myn y wyr ynys pry d ein.
 • Sakazahn
  says:
  Ugain Mlynedd Yn Ol From Hergest - Enjoy all the music albums and top video tracks of Hergest here on Frogtoon Music. Video Tracks include: Dewch I'r Llysoedd, Dyddiau Da, Arglwyddes Maes Y Fedwen, Adferwch Y Cymoedd, Hirddydd Haf, Dinas Dinlle, Tyrd I Ddawnsio, Harbwr Aberteifi, Niwl Ar Fryniau Dyfed, Plentyn Y Pridd, and much more.
 • Kakinos
  says:
  Gallai Llyfr Coch gyfeirio at un o sawl llyfr neu lawysgrif. Llawysgrifau canoloesol: Llyfr Coch Asaph, a gysylltir â Llanelwy; Llyfr Coch Hergest, sy'n cynnwys sawl testun Cymraeg Canol pwysig, gan gynnwys chwedlau'r Mabinogion a Brut y Tywysogion; Llyfr Coch Nannau, a gysylltir â phlasdy Nannau, ger Dolgellau; Llyfr Coch Talgarth, casgliad pwysig o waith Beirdd yr Uchelwyr.
 • Yozshuzragore
  says:
  View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of Y Casgliad on Discogs.
 • Kagalkis
  says:
  Diwrnod yn yr 17eg Ganrif – camwch i’r gorffennol i weld rhyfeddodau! Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut roedd bywyd bob dydd y 17eg ganrif, gan holi, “Pa fath o fwyd roedd pobl yn ei fwyta?” a “Sut roedden nhw’n treulio’u hamser?” Wel, dewch i ofyn i Stiwartiaid y Mers, fydd yma i roi cyngor addas ar bob math o bynciau – o arferion ciniawa i’r ffordd orau o gadw eich.
 • Milkis
  says:
  Mae Diwrnod y Llyfr ar fin cyrraedd, ac fel rhan o’r dathliadau ar 7 Mawrth mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi teitlau dau lyfr arbennig yn Gymraeg i blant a fydd ar werth am £1 yn unig.Y Cyngor sy’n cydlynu ymgyrch Diwrnod y Llyfr yng Nghymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Y llynedd oedd y tro cyntaf i lyfr Cymraeg gael ei gynnwys yn yr ystod arbennig o lyfrau am £1.
 • Vishicage
  says:
  Diwrnod y Llyfr. Posteri & Adnoddau Arddangos; Llyfrau £1; Cystadleuaeth Mellten; Cwis Diwrnod y Llyfr; Darlith Diwrnod y Llyfr. Darlith Diwrnod y Llyfr Peter Florence; Darlith Diwrnod y Llyfr Meilyr Rowlands; Darlith Diwrnod y Llyfr Jackie Morris; #Hunlyfr. Sialens #hunlyfr ; Sialens #hunlyfr ; Sioe Lyfrau Fwyaf.
Leave a Reply